A szemek mint tükrök

Szemek melyeket kedvelek

Nyitott szemek:

Kereső szemek, Éhező szemek, Többet akaró szemek, Kíváncsi szemek, Reménykedő szemek, Várakozó szemek, Vágyódó szemek

Alázatos szemek:

Kérő szemek, Segítségkérő szemek, Esdeklő szemek, Megbánó szemek

Felfelé néző szemek:

Hálás szemek, Elégedett szemek, Boldog szemek, Nevető szemek, Életvidám szemek, Ragyogó szemek, Világos szemek, Nyílt szemek, Friss szemek

Gyöngéd szemek:

Meleg szemek, Mosolygós szemek, Érzelmes szemek, Buzdító szemek, Bíztató szemek, Bátorító szemek, Részvétteljes szemek, Jóságos szemek, Szelíd szemek

Erős szemek:

Okos szemek, Értelmes szemek, Bátor szemek, Szerető szemek, Segítő szemek

Egyenes szemek:

Bizalomgerjesztő szemek, Igazságos szemek, Látó szemek, Tiszta szemek

Szemek melyeket nem kedvelek

Bezárt szemek:

Megfáradt szemek, Befásult szemek, Érdektelen szemek, Közönyös szemek, Többre nem vágyó szemek, Zárkózott szemek, Szégyenlős szemek

Szúrós szemek:

Erőszakos szemek, Kárörvendő szemek, Ítélgető szemek, Elégedetlenkedő szemek, Követelődző szemek, Irigy szemek, Becstelen szemek

Lefelé néző szemek:

Hálátlan szemek, Elégedetlen szemek, Szomorú szemek, Keserű szemek, Sötét szemek

Átnéző szemek:

Közömbös Szemek, Megkeményedett szemek, Fölényes szemek, Gőgös szemek, Kevély szemek, Öntelt szemek, Önbizakodó szemek, Magabízó szemek

Merev szemek:

Buta szemek, Bárgyú szemek, Értetlen szemek, Zavart szemek, Ijedt szemek, Félénk szemek

Felemás szemek:

Hazug szemek, Csalárd szemek, Csaló szemek,  Álnok szemek, Ferde szemek

 

 Neked milyen szemeid vannak?

Hogyan nézel másokra?

Milyen szemeket látsz magad körül?

©istenszereto.com