A szeretet három gyökere

 1. Teremtő Szeretet. A teremtés jellemzője az Erő a Mindenhatóság. Ebből származik a létezés. Innen van a védelem is minden káros dologgal szemben.
 2. Megtartó Szeretet. A Valóság, az Ige az ami megtart. Ez táplálja a növekedést. Ez adja a lehetőségét minden jó dologhoz való jutásnak, és ezek tovább adásának.
 3. Megváltó Szeretet. A megváltás jellemzője a teljes odaadás. Ebből nyerjük a helyreállítást és a működést. Ez teszi lehetővé számunkra magát az életet.

Az alsóbb szintek szeretetei is ezen gyökerekből táplálkoznak. Így tudnak jól létezni, növekedni, működni. Ha viszont elszakadnak ezen gyökerektől, fokozatosan elvesztik utánpótlásaikat és egyre inkább üressé, tápanyag-hiányossá válnak. Ekkor az ember elkezd egyre több pótszert alkalmazni, ezáltal – az eredeti forrásoktól elszakadván – egyre inkább hamissá válik az ő szeretete.

Az egy szinten lévő de különböző gyökerű szeretetek lényegében egyenrangúak. Nem értékesebb vagy értéktelenebb egyik sem a mellette lévőknél, csupán más jellegű. Természetesen szoros kölcsönhatásban is vannak egymással; kiegészítik és segítik egymás tevékenységét.

A három gyökeret, lehetne nevezni a szeretet három alapjának is, amelyre mindenféle szeretet kell hogy építkezzen, vagy a szeretet három forrásának is, amelyekből mindenféle szeretet fakad.

Ebben a táblázatban vannak összefoglalva a szintek és a gyökerek:

screenshot_2019-01-16-14-39-14-1

Itt pedig az látható, hogy a Szeretet hiányában mi munkálkodik az emberben:

screenshot_2019-01-16-14-47-29-1

Sokféle hármasság fellelhető amelyek kapcsolódnak eme gyökerekhez, még ha ez nem is látszik elsőre. Hiszen ezek a hármasságok mind-mind kissé más metszetét ábrázolják a valóságnak, ezért nem párhuzamosan illeszkednek egymáshoz:

 • A Szentháromság személyei, és az Ő munkája bennünk: Atya, Fiú, Szent Szellem
 • Hárman vannak akik bizonyságot tesznek: A Szellem a Víz és a Vér
 • Úr, Jézus, Krisztus
 • Az Út, az Igazság és az Élet
 • Az Olaj ami kell a Lámpásba, hogy megvilágítsa az Utat.
 • Hit, Remény, Szeretet
 • Három atyai szolgálat: Pap, Próféta, Király
 • Három dolog, ami nélkülözhetetlen segítség a keresztény életben: Ima, Ige, Közösség
 • Az élet, a siker és a bolgoság eléréséhez minden területen: Ellenállóképesség, Befogadóképesség, Átadási képesség
 • Valamely dolog megvalósítására: Lehetőség, Képesség, Cselekvés
 • Bármi elérésére: Kiindulópont megtalálása, Cél megtalálása, Út megtalálása
 • Stb.

→ A szeretet kifejeződésének három módja

↑ Tartalom