A Szeretet – Bevezetés

Minden emberi tulajdonság és minden cselekedet a szeretetből, vagy annak hiányából fakad.

A Szeretet nem érzelem, bár van olyan szeretet, aminek az érzelem a mozgatórugója. Sőt, leggyakrabban erről a szeretetről beszélünk. Ez, valójában a jónak vélt dolgokhoz való érzelmi ragaszkodás. Nagyon sokan nem is ismernek másféle szeretetet. De mért érezzük ennyire rokonságban a szeretetet és az érzelmet? Lehet-e más forrása és indítéka is a szeretetnek? Úgy vélem kell, hogy legyen.

A szeretet a jó cselekvése másokkal, az erre való vágy és szándék következtében.

Az a tény, hogy csak néhány szavunk van a szeretetre, – és ezeket is meglehetősen pontatlanul használjuk, – az azt mutatja, hogy mennyire nem vagyunk tisztában a szeretet fogalmával, lényegével. Egyetlen egy féle Szeretet létezik. Az, amelyik az Istentől van. Így akárhány részre is osztjuk, bármilyen részeit is elemezzük, és bármilyen néven is egyesítjük újra néhány részének tulajdonságait, még mindig egy marad. Ez a Mindent Átfogó Tökéletes Szeretetet. Viszont nagyon sok a részleges szeretet. Valójában tehát egyetlen Szeretetről beszélek, annak ellenére, hogy a Szeretet részeit is csak „szeretet”-nek vagy „szeretetek”-nek nevezem. A rendszer bonyolultnak tűnik, de alapjaiban mégis rendkívül egyszerű. Sokféle felosztást lehet készíteni, mindenféle kategóriákkal, más módon is, de én itt megpróbálom felvázolni a legalapvetőbb rendszert. A Valóság legeredetibb egységeit, mindig hármas tagolásban lehet leginkább felvázolni. Így jutottam el egy 3x3x3-as felosztáshoz, amelyben a hármas egységek, 3, 9 és 27 részre bontják a Szeretetet; annak gyökere (forrása), szintje és irányultsága szerint. Az egész olyan mint egy térkép. Egy ember állapotát, másokhoz való viszonyulását ábrázolhatjuk, ha bizonyos tartományokat kijelölünk rajta.

Amiképpen a szeretet és minden jó cselekedet mindig valami hasznos és jó dolog adásában valósul meg, úgy minden bűn a lopásban, és minden rossz valami értékes dolog elvesztésében jut kifejeződésre.

Az egész szeretet-rendszernek amit itt megpróbálok felvázolni, van egy negatív tükörképe is. Lopni lehet sokféleképpen. El lehet lopni egy tárgyat, lehet lopni dicsőséget, lehet lopni másnak az idejét, és el lehet lopni akár az életét is. Lopni persze tud az ember önmagától is. Aki élvhajhász az a saját egészségét, pénzét lopja el. A lusta szintén. Aki nem táplálja, gondozza magát a megfelelőképpen az is. Lelki területen ugyanígy. A szeretet az élet adásában és megmentésében csúcsosodik ki, a bűn, a lopás pedig a gyilkosságban.

Persze, sok más módon is fel lehet osztani ezt a témát, ez csak attól függ, hogy épp milyen metszetet készítünk a valóságról. A Valóság, egy egyszerű alapokon nyugvó, de végtelenűl bonyolult rendszer. Ebből mi csak egy kis részletet tudunk egyszerre kimetszeni, ábrázolni. A teljes Valóságot, csak egy végtelenűl sokdimenziós adatbásisban lehetne leírni. Mi általában csak egy, két, esetleg három dimenzióban tudunk a dolgokról gondolkodni; így tudjuk azokat leírni, modellezni. A dolog nem elvont, csupán kissé szokatlan számunkra. Sokdimenziós tömböket használ a számítástechnika is az adatbázis-kezelésben. A dimenzió kiterjedést jelent. Egy kiterjedésben illik egyféle adatsor elemeit felsorolni. Egy másik kiterjedés másik adatsorával együtt pedig már új elemeket ad a metszéspontokban, amiképp a szorzótábla számai.

Természetesen, hasznosak az ennél sokkal “prózaibb” megfogalmazások is, de úgy találtam hogy sokan, sokfélét és gyakran igen hosszan képesek a szeretetről beszélni, annékül hogy a lényeges dolgokat elmondanák róla. Ezért Kedves Olvasóm, — akár tudós akár egyszerű ember vagy, — ajánlom Neked, hogy olvasd nyitott szívvel és átgondolással ezeket az oldalakat. Ígérem hogy nem fogsz csalódni. Én ugyan legfeljebb ismereteket tudok csak adni, de ha a Szeretet Valóságát beépíted a szívedbe, ez mindenképp hasznos lesz.

A Szeretet témája óriási, és ha elindulunk ezen, nagyon sok mindenre választ kaphatunk, egyre több területen. Leleplezi az ember indítékait, irányt és célt ad a keresőnek, megérteti, hogy melyik kísértési típus mely szeretet típust támad meg, és hogy ilyen módon, mely szeretet helyett (annak hiányában) milyen bűnök jönnek be.

→ Az ember felépítése
↑ Tartalom