Érzelmek

Néhány érzelem:

Boldogság
Öröm, Vidámság
Szerelem
Kedvelés
Elégedettség
Megnyugvás
Békesség
Emelkedettség
Együttérzés, Empátia, Részvét
Szánakozás
Odaadás
Bátorság
Biztonságérzés
Hódolat
Bizalom, Szimpátia
Elszántság
Vágy, Honvágy, ragaszkodás
Sóvárgás
Vágyódás
Tudásvágy
Csodálat
Kitárulkozás(érzés v. vágya)
Virágzási vágy
Elfogadottságérzés
Kedveltségérzés
Megbecsültségérzés
Melegségérzés

Szomorúság
Keserűség
Szégyen
Utálat
Elégedetlenség
Nyugtalanság
Békétlenség
Nyomottság, Kedvetlenség
Közöny, Érdektelenség
Féltékenység
Félelem
Rettegés
Bizonytalanság
Idegenkedés
Düh, Harag
Megvetés
Életuntság
Csüggedés
Letörtség, Megtörtség
Bánat
Kitaszítottságérzés
Idegesség
Undor
Megalázottság
Megvetettség